Vivild Vandværk A.m.b.a.

Vigtigt lige nu

Seneste nyt

03-08-2022

25-02-2022

12-06-2020

13-03-2020

11-04-2019

04-03-2019

08-10-2018

24-07-2018

18-05-2018

17-05-2018

10-03-2018

Renovering Søndergade

I ugerne 32-34 renoveres vandledningen på Søndergade. Det drejer sig om strækningen fra Langgade og til stien som går til Solsikkevej.


Vi udskifter forsyningsledningen samt stikledningen til de enkelte ejendomme, stikledningen er det stykke fra forsyningsledningen og frem til skel.

Generalforsamling 2022

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vivild Ældrecenter den 23. marts 2022 kl 19.00


Dagsorden iht. vedtægterne

Generalforsamling 2. juli 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vivild Ældrecenter den 2. juli 2020 kl 19.00


Dagsorden iht. vedtægterne.

AFLYSNING

Den i dagspressen annoncerede generalforsamling den 18. marts 2020 er aflyst på grund af situationen omkring CoronaVirus.


Der vil senere blive indkaldt til en ny generalforsamling.

Afbrydelse af vandforsyningen - OPDATERET

I uge 18, 1. maj 2019, vil der kunne forekomme afbrydelse af vandforsyningen i den østlige del fa Vivild By da vi der frakobler det gamle vandværk fra ledningsnettet.

GENERALFORSAMLING 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 8. april 2019 kl. 19.00 i


Vivild Ældre- og Borgercenter.

Periodisk afbrydelse

I dag har vi omkobling af Toftevej/Århusvej hvilket kan give forbrugere periodiske


forstyrrelser i vandforsyningen.

Toftevej

Vi forventer at påbegynde renovering af forsyningsledninger på dele af Toftevej i uge 33.

Sydagervej

Vi er i dag påbegyndt renoveringen af forsyningsledninger på Sydagervej.


Der vil være forstyrrelser i den kommende tid i området, men vi forventer


at kunne afslutte i løbet af 2-3 uger.


Renoveringer er afsluttet i uge 28

Driftsforstyrrelse

I dag foretages en udskylning af ledningsnettet på Søndergade, hvorfor der kan


optræde misfarvning og partikler i vandet.

Generalforsamling 12. april 2018

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 12. april 2018 kl 19.00 på


Vivild Borger-og Ældrecenter.

21-12-2017 Vi bliver i løbet af dagen koblet til vores nye vandforsyning efter godt 4 års forarbejde og byggeri af vandværk og ledningsnet.

Der vil i de kommende dage kunne opleves ændringer i smag, brunt vand og variationer i trykket, som følge af ændring i strømretninger og tryk på ledningsnettet.

23/5-2017 Boringen er nu repareret og kører igen optimalt. Vi sender ud med normalt tryk,

så alt er ved det gamle.

19/5-2017  Vi har på grund af defekt pumpe på en af vore boringer nedsat trykket på forsyningen til forbrugerne. Trykket forventes øget så snart pumpen er repareret.

Vi beklager de gener det måtte medføre.

17/5-17 Vi forventer at få leveret vand fra vores nye vandværk i 4. kvartal 2017.

Nærmere INFO kommer så snart den forefindes.

Der vil være ordinær generalforsamling den 25. april 2017 kl. 19.00 på Vivild Borger og Ældreenter.

Bestyrelsen håber at forbrugerne møder op.

Du kan se alle vores testresultater af vandprøver på http://jupiter.geus.dk under tjek din vandkvalitet kan du vælge Norddjurs kommune derefter liste over vandforsyningsanlæg og her kan du vælge Vivild.

Vores seneste vandanalyser er fra d. 30. november 2016 og kan ses andet sted på side.

Vi vil gerne slå fast at vi mener vi har vand af meget fin kvalitet – Vi håber du nyder smagen.

Hjælp med at passe på grundvandet. Vi har opsat parkering forbudt skilte på det grønne område omkring vandværket og ned mod Langgade. Det er ikke for at drille folk, men vores boringer ligger her midt i byen. Vi må alle hjælpe til med at undgå risiko for forurening af boringerne især med pesticider.

STOP MED GIFT I INDKØRSEL OG HAVE

Brug nu det hakkejern og få samtidig lidt motion frem for den lette løsning med sprøjtegift. Det havner før eller siden i vores vand.

Vi skal orientere om, at private interessenter kan få godtgjort vandspild, hvis der har været brud på en skjult installation. Ansøgningsskema kan udleveres ved henvendelse til formanden. Der er en selvrisiko på 300 m3.

Det er en betingelse, at der har været foretaget løbende aflæsninger af vandforbruget.

Vi vil på det kraftigste opfordre til, at du holder øje med dit vandur med aflæsning mindst en gang hver måned. Det er specielt regningen fra kommunen for vandafledning der bliver stor. Kontakt vandværket hvis du observerer variationer i trykket på vandet eller susen i rørene eller våde pletter på veje, fortov eller i haven.